Kulingana na uongofu:
Fedha codes

Au nchi / fedha

Kubadilisha fedha za kigeni
EUR =
USD
USD =
EUR
To Install Mconverter on your android device

Application

Maombi

sarafu kuu ombi

sarafu kuu kuongoka kwa 1 EUR (Kuona zaidi EUR)Reference Currency / Currency Fedha Kiwango cha Kiasi: Kuona zaidi
Reference Currency / Currency Fedha Kiwango cha Kuona zaidi


View sarafu nyingine


* : Fedha Kuu(angalia juu)

Amerika ya Kaskazini

Fedha Nchi

Amerika ya Kusini

Fedha Nchi

Ulaya

Fedha Nchi

Afrika

Fedha Nchi

Asia

Fedha Nchi

Oceania

Fedha Nchi